Manager Projectbeheersing Bian Ebecilio vertelt over de herinrichting van de N270 tussen Deurne en de Limburgse grens.

Herinrichting N270 Deurne - Limburgse grens

Bian Ebecilio is namens Peer Groep betrokken als Manager Projectbeheersing bij de herinrichting van de N270 bij Deurne (Brabant). Het project Reconstructie N270 Deurne - Limburgse grens bestaat uit het reconstrueren van de provinciale weg N270 (km 25.3 - km 30.0), het afkoppelen van erfontsluitingen en zijwegen op de N270 tussen de aansluiting Walsberg (Deurne) en de grens met de provincie Limburg. In de huidige situatie zijn er een aantal problemen op deze weg aanwezig, zoals bijvoorbeeld een te hoge gemiddelde snelheid en verkeersonveilige kruisingen van de hoofdrijbaan met zijwegen. Door het aanleggen van parallelwegen (incl. fietspaden), aan beide zijden van de N270 en het hierop aansluiten van de erfontsluitingen, wordt de N270 op dit deel een stuk veiliger voor zowel gebruikers van de N270 alsmede de aanwonenden. ''Als Manager Projectbeheersing ben ik verantwoordelijk voor de diverse GROTIK-aspecten rondom dit project en zorg ik voor een continue sturing op de beheersbare factoren tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.''

 

Het project is als Design & Construct (UAV-gc 2005) op de markt gezet, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de Best Value Approach (BVA). Een grote uitdaging is om ook de Best Value gedachte te hanteren tijdens de realisatie, zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen, proactief handelen zijn enkele aspecten die goed bij alle projectteamleden moeten landen en in het achterhoofd gehouden moeten worden, zodra er issues optreden. Een andere uitdaging is om te zorgen dat de opdrachtnemer zijn mijlpaal kan halen, zoals hij deze heeft aangeboden. Want zoals elk project liggen eronverwachte gebeurtenissen op de loer. Soms ook ongewenst. En hier zullen we als een team goed op moeten handelen; voor de opdrachtgever betekent dit onder andere dat daar waar wij het issue goed kunnen managen zullen wij de regie moeten voeren en voor opdrachtnemer betekent dit issues helder/goed in kaart te brengen en proactief voorstellen te doen, goed inzichtelijk te maken welke afweging is gemaakt (geld, tijd, kwaliteit?) waarna de opdrachtgever snel kan beslissen.

‘Voor mij als Manager Projectbeheersing zorg ik ervoor dat gedurende de werkzaamheden doorlopend aandacht is voor risico’s en de beheersmaatregelen, de financiën en de planning met uiteindelijk doel het project op te leveren naar tevredenheid van de opdrachtgever.”

 

 

Beeld: Provincie Brabant