Geen ruimte voor risico's

Projectbeheersing

Projectbeheersing is vaak in de ogen van het projectteam een noodzakelijk kwaad. Niemand zit er echt op te wachten of wordt er heel enthousiast van. Toch weten onze projectbeheersers op een enthousiaste en sympathieke manier de juiste informatie bij elkaar te krijgen door mensen tot actie aan te zetten. Hiermee zorgen zij voor inzicht en overzicht en kijken vooruit zodat het team als geheel betere stappen kan zetten en de GROTIK-aspecten goed beheerst worden.

Onze managers projectbeheersing zijn deskundig, nemen een sterke plek in het team in en springen daar in waar het nodig is (ook buiten de eigen IPM-rol). Door hun manier van inwerken in de (bedrijfs-)voeringssystemen en lopende projecten kunnen ze zeer snel aan de slag en meedraaien met het team.

De wijze waarop onze managers projectbeheersing hun taak invullen is uniek. Zij kunnen op momenten schakelen tussen strategisch en tactisch en zijn daarmee een echte aanvulling voor het projectteam. Zaken die ertoe doen worden opgepakt, de juiste en belangrijke zaken worden er direct uitgepikt en op door gegaan. Onze mensen hebben door hun ervaring en deskundigheid snel inzicht in het project en de bijbehorende (interne) problematiek.

Ze zijn niet bang om (positief) kritisch te zijn en te (re-)organiseren als dat nodig is. Waar nodig nemen ze de regie zonder anderen te passeren en zoeken naar verbeteringen in het belang van het project en de organisatie. Ze blijven niet doorgaan om het altijd zo gaat, maar grijpen juist in wanneer het nodig is of beter kan.

Op het gebied van projectbeheersing kunnen de medewerkers van Peer Groep de volgende rollen vervullen:
 • Manager Projectbeheersing
 • Adviseur Projectbeheersing
Daarnaast adviseren onze medewerkers graag bij de volgende producten:
 • Risicoanalyse / risicodossier
 • Financieel management incl. dashboard
 • Scopewijzigingen
 • Baseline management
 • Planning
 • Voortgangsrapportage
 • Capaciteitsplanning
 • Informatiemanagement en documentbeheer
 • Kwaliteitsmanagement
 • Kostenraming