Van ontwerp tot overdracht

Projectmanagement

De projectleiders van Peer Groep helpen graag bij het realiseren van civieltechnische projecten. Zij zorgen voor doelgericht projectmanagement bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, van ontwerp tot en met realisatie en overdracht. Ondersteuning op onderdelen is ook mogelijk. Flexibiliteit is altijd troef: we leveren precies waar behoefte aan is. Samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardig partnerschap. Onze mensen zijn intrinsiek betrokken en tonen eigenaarschap. En dat zie je terug in het resultaat.

Integraal Projectmanagement Model

Een geïntegreerd contract vraagt om een andere projectorganisatie dan bij een traditioneel RAW-bestek. Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, werken veel opdrachtgevers met het Integraal Projectmanagement Model (IPM). Projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam, zodat altijd duidelijk is welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd. Peer Groep heeft specialisten in dienst die in verschillende rollen een bijdrage kunnen leveren aan een IPM-team.

Schakel ons in voor:
 • Projectmanager
 • Contractmanager
  • (Lead) auditor
  • Toetscoördinator
  • Contractadviseur
 • Omgevingsmanager
 • Technisch manager
  • Adviseur techniek
 • Projectbeheersing
  • Kostenmanager
  • Risicomanager

Alles weten over onze expertises?

Ben je op basis van bovenstaand verhaal geïnteresseerd in een kennismaking of heb je vragen over Peer neem dan contact op met Remy Hermans via r.hermans@peergroep.com of bel 06-83571919