Financieel inzicht in alle fasen

Kostenmanagement

Projecten in de civiele techniek zijn complex. Financiële risico’s zijn vaak niet inzichtelijk. Kostenmanagement helpt om deze risico’s te overzien en beheersen. Of het nu gaat om het ramen met kengetallen, het begroten van een bestek of de financiële afhandeling van een project: de adviseurs van Peer Groep beschikken over ruime ervaring op het gebied van kostendeskundigheid, aanbesteding en uitvoering.

SSK-sytematiek

Bij het opstellen van ramingen wordt een gestandaardiseerde methodiek gebruikt, de SSK-systematiek. Daardoor komen ontwerpkeuzes en kostenconsequenties glashelder in beeld. Door binnen een project van hoofdlijnen naar detailniveau te werken, ontstaat voor de opdrachtgever een betrouwbaar inzicht in het projectbudget. En dat betekent: een scherp inzicht in projectkosten én de mogelijkheid om tijdig bij te sturen.

Schakel ons in voor:
  • Ramingen en begrotingen (probabilistisch /deterministisch)
  • Kostenanalyses
  • Haalbaarheidsstudies
  • Ontwerpoptimalisaties
  • Variantenstudies
  • Second opinions
  • Life cycle-analyses
  • Beoordelen contractafwijkingen (meer-/minderwerk, VTW’s)

Alles weten over onze expertises?

Ben je op basis van bovenstaand verhaal geïnteresseerd in een kennismaking of heb je vragen over Peer neem dan contact op met Remy Hermans via r.hermans@peergroep.com of bel 06-83571919