Disclaimer

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 18-11-2021

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Peergroep.com. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door van deze website gebruik te maken, stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Peer Groep B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Peer Groep B.V.

Garantie op juistheid

Deze website wordt doorlopend geupdatet door Peer Groep B.V. Peer Groep B.V. is niet aansprakelijk voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de website. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Peer Groep B.V. worden gewijzigd of verwijderd. Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Peergroep.com op deze pagina.