Voorspelbare uitvoering

Contractmanagement

Onze medewerkers kunnen u ondersteunen bij alle aspecten van contractmanagement en contractbeheersing. Zowel in de voorbereiding, uitvoering als nazorg van een project. De kracht hierin zit met name in de verbinding. Door in de voorbereiding mee te denken over de wijze van contractmanagement en contractbeheersing, wordt het fundament gelegd om dit in de uitvoering effectief en efficiënt uit te voeren. Daarin kunnen naar behoefte van de klant verschillende onderwerpen opgepakt worden.

Medewerkers van Peer hebben ervaring met het vertalen van contract- en beheersingsaspecten in contracten en de organisatie. Het opzetten van tools in de voorbereiding en uitvoeringsfase, zoals een risicodossier, financieel dashboard, formats voor beoordelingen en toetsing. In de realisatiefase ondersteunen zij met het zekerstellen van eisen, beheersen van risico’s en overzicht en inzicht creëren in beheeraspecten. Daarnaast schromen zij niet om gevraagd en ongevraagd advies te geven om processen en producten te optimaliseren.

Onze contractmanagers/adviseurs zijn secuur en analytisch ingesteld zodat ze goed tot de kern kunnen komen, maar het detail niet uit het oog verliezen. Doordat ze toegankelijk zijn en goed luisteren kunnen ze de olie zijn in het team met respect voor ieders belang. Daarnaast zijn ze vasthoudend en hebben commitment om het afgesproken resultaat te behalen. Ervaring is opgedaan bij zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers, waardoor geanticipeerd kan worden op verwachtingen en behoefte van beide partijen. De contractmanagers/adviseurs hebben veelal het gehele contractmanagementproces doorlopen en kunnen daardoor vooruitkijken en tijdig adviseren over een volgende stap of fase.

Op het gebied van contractmanagement kunnen de medewerkers van Peer Groep de volgende rollen vervullen:
 • Contractmanager
 • Contractadviseur
 • Toetscoördinator
 • Toetser
 • Waarnemer
Daarnaast adviseren onze medewerkers graag bij de volgende producten:
 • Inkoopstrategie en inkoopplan
 • Contractstrategie
 • Opstellen van contracten
 • Aanbestedingsbegeleiding
 • Contract analyses
 • Spendanalyse;
 • Contractbeheersing/SCB (Toetsplan, coordinatie, documentbeoordelingen, etc.)
 • (verzoeken tot) Wijzigingen
 • (verzoeken tot) Prestatieverklaren
 • Uitvoeren van toetsen (audits, toetsen, waarnemingen)
 • Begeleiden oplevering (ON – OG) en overdracht (OG – beheerder)

Alles weten over onze expertises?

Ben je op basis van bovenstaand verhaal geïnteresseerd in een kennismaking of heb je vragen over Peer neem dan contact op met Remy Hermans via r.hermans@peergroep.com of bel 06-83571919