Geen ruimte voor risico’s

Contractmanagement en projectbeheersing

Onze medewerkers kunnen u ondersteunen bij alle aspecten van contractmanagement en projectbeheersing. Zowel in de voorbereiding, uitvoering als nazorg van een project. De kracht hierin zit met name in de verbinding. Door in de voorbereiding mee te denken over de wijze van contractmanagement, contractbeheersing en projectbeheersing, wordt het fundament gelegd om dit in de uitvoering effectief en efficiënt uit te voeren. Daarin kunnen naar behoefte van de klant verschillende onderwerpen opgepakt worden.
Schakel ons in voor:
  • Risicomanagement
  • Projectbeheersing
  • Contractmanagement
  • Contractbeheersing/SCB
  • Toetsing
  • Projectleiding en toezicht binnen UAV contracten

Alles weten over onze expertises?

Ben je op basis van bovenstaand verhaal geïnteresseerd in een kennismaking of heb je vragen over Peer neem dan contact op met Remy Hermans via r.hermans@peergroep.com of bel 06-83571919