Experts in kostenmanagement, risicomanagement en contractmanagement.

Bouwmanagement

Projecten in de civiele techniek zijn vaak omvangrijk en complex van aard. Onze experts zijn werkzaam in alle bouwfasen. Wij zijn de bouwcoach voor zowel opdrachtgevers (bijvoorbeeld rijk, provincie, gemeente, waterschap en particulieren) als opdrachtnemers (aannemingsbedrijf) op het gebied van contract-, risico- en bouwkostenmanagement. Van ontwikkeling tot oplevering, in gebruik name tot en met sloop van uw project. Daarnaast adviseren onze experts u ook graag over alle bijbehorende wet- en regelgeving rondom uw project. Wij hebben de expertise én ervaring in huis. Korte lijnen met onze collega’s is onze kracht.

Deze expertises van Peer Professionals

De professionals van Peer Groep zijn uw rechterhand. Ze zijn onafhankelijk en kunnen u duidelijkheid verschaffen over uw budget, uw planning en uw vigerend ontwerp. Optimalisaties en alternatieven worden indien gewenst ter tafel gebracht, zodat de haalbaarheid van uw project kan worden vergroot en de risico’s kunnen worden verkleind.

Kostenmanagement

 • Geven van structuur aan uw budget en toekomstige uitgaven;
 • Werken volgens de CROW-publicatie (SSK-systematiek) voor het opstellen vandiverse kostenramingen;
 • Kostenbewaking en budgetsturing;
 • In kaart brengen van de financiële gevolgen van bouwtechnische keuzen;
 • Optimalisatie van uitvoeringsmethodieken en logistieke processen;
 • Optreden in kostenconflicten of arbitragezaken;
 • Beoordelen van (inschrijf)begrotingen;
 • Uitvoeren van second opinion op projecten

Risicomanagement

 • Geven van structuur aan de te beheersen risico’s;
 • Reduceren van de faalkosten in uw project;
 • Verschaffen van inzicht in vertraging of toekomstige geschillen;
 • Een second opinion over ontwerprisico

Contractmanagement

 • Geven van structuur aan de kritische bijwoonpunten en stoppunten van een project;
 • Bewaken van contractuele afspraken zoals Programma van Eisen;
 • Begeleiden van optimalisaties en alternatieven;
 • Adviseren van waardeverhoging van het project;
 • Adviseren van de te volgen aanbestedingsstrategie;
 • Opstellen van contracten en/of bestekken;
 • Begeleiding van projecten (UAV en UAV-gc);
 • Opstellen van een inkoopmanagementplan;
 • Opstellen van een leveranciersmanagementplan.

Wilt u meer weten over wat Peer Groep voor u kan betekenen op het gebied van bouwmanagement? Neem dan een kijkje bij het onderstaande document.

Alles weten over onze expertises?

Ben je op basis van bovenstaand verhaal geïnteresseerd in een kennismaking of heb je vragen over Peer neem dan contact op met Remy Hermans via r.hermans@peergroep.com of bel 06-83571919