Senior Kostendeskundige Wil Emmen vertelt over zijn rol binnen deze twee projecten

Hoogwaterbeschermingsplan (HWBP)

Wil Emmen is namens Peer Groep werkzaam als Senior Kostendeskundige bij Rijkswaterstaat (RWS) en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Bij HHSK werkt Wil aan twee dijkversterkingsprojecten in verschillende subsidiefasen, die zijn aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsplan (HWBP). Momenteel is Wil betrokken het Schielandse Hoge Zeedijk-project dat zich uitstrekt van de Algerabrug (Capelle aan den IJssel) tot de Waaiersluis in Gouda. Het HWBP werkt volgens de principes van MIRT en verdeelt haar projecten in fasen. Wil is betrokken bij het vertalen van projectkosten naar subsidiabele kosten om deze uitdaging in goede banen te leiden. In deze fase zijn de interne personeelskosten van HHSK en de uit te besteden onderzoekskosten inzichtelijk gemaakt, en is er rekening gehouden met de subsidieregeling. De subsidie die verleend wordt door het HWBP dekt 90% van de subsidiabele kosten. Het project bevindt zich momenteel in de verkenningsfase en er zal binnenkort een subsidieaanvraag worden ingediend bij het HWBP.
Damwand project KIJK

Daarnaast is Wil betrokken bij een tweede project dat werkt met de twee fasen-aanpak. Op dit moment bevindt dit project zich in de afronding van de planuitwerkingsfase en de overgang naar de realisatiefase. Het dijkversterkingsproject Krachtige Ijsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) is ook gelegen aan de Hollandse Ijssel, aan de zijde van de Krimpererwaard. De Hoge Zeedijk ligt aan de zijde Schieland. Over dit project vertelt Wil: “Tot nu toe ervaar ik KIJK als een groot, complex én interessant project. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua (project)organisatie. Integraliteit, onderlinge samenwerking (OG als ON), inkoop van diensten (bv vastgoedtaxateurs) en onderzoeken (bv trillingen): allemaal uitdagingen waarvoor het team staat. Daar weet ik zeker raad mee.”.  Onderdeel van de planuitwerkingsfase van KIJK is de damwandproef, die half september plaatsvond. Met de resultaten van deze proef kunnen het ontwerp en de uitvoeringswijze in de realisatie verder worden verfijnd.