Bian Ebecilio

Bian Ebecilio

Projectleider

'Als je een situatie niet kan veranderen, verander dan de wijze waarop je er naar kijkt! Ik help je hier graag bij…'

Bian’s sociale en diplomatieke vaardigheden zijn zijn kracht wanneer het gaat om het harmonieus laten verlopen van projectmatige processen en advisering richting de (lokale) politiek en interne en externe stakeholders. Tevens is hij flexibel ingesteld en omgevingssensitief. Dit houdt in dat hij snel formele en informele processen kan inschatten waardoor hij zich snel kan aanpassen en binnen diverse teamverbanden en in diverse rollen zijn verantwoordelijkheden eigen maakt. Verder staat Bian bekend als een enthousiast en verbindend persoon en is hij sterk gericht op samenwerken.

Bian Ebecilio

Expertises