Senior Contractmanager Marc Menkens over de omsluiting van de nieuwe Brooklyn-wijk in Almere

Toegang tot New Brooklyn-wijk in Almere

Senior Contractmanager Marc Menkens is namens Peer Groep betrokken bij de het creëren van toegang tot de wijk New-Brooklyn in Almere. De nieuwe wijk is geïnspireerd op de bekende Brooklyn-wijk in New-York. De nieuwe wijk bevindt zich in Europakwartier Oost en bestaat uit een afwisseling van huizen met een tuin en appartementen. Ruimte, vrijheid, groen en een urban sfeer: dat is wat deze wijk zal gaan uitstralen. Het UAV-GC project omvat het ontwerp van de kademuur en zes bruggen. Twee van de bruggen zijn, samen met de kademuur, ontworpen door Architectenbureau West8. De overige vier bruggen zijn vormgegeven door architectenbureau Santman van Staanden. (tekst gaat verder na de foto's.)
infrastructuur new brooklyn wijk almere
new brooklyn in almere - peer groep
ondertekening contract new brooklyn

Voor de toegang tot de nieuwe Brooklyn-wijk geldt er een tijdsbestek van twee jaar van opdracht tot oplevering. Binnen de scope van dit project vallen:

  • De kademuur, deze wordt ingericht als een groene kademuur. Om dit te realiseren wordt er achter de stenen constructie van de brug een vochtvoerende substraatlaag aangebracht, zodat de muurvegetatie (vaste planten) zich kan ontwikkelen.
  • De verbreding van de watergang tot een gracht aan de zuidzijde van de groene kademuur.
  • Fiets- en voetgangersbruggen: er worden in totaal zes fiets- en voetgangersbruggen gerealiseerd. De aansluitende infrastructuur behoort ook tot dit project.
  • Het aanpassen van de bestaande dam en stuwput, zodat het waterpeil in stand gehouden kan worden tijdens de bouw van de bruggen.

Over zijn werk binnen dit project vertelt Marc: ”Ik heb me beziggehouden met het opstellen van het UAV-GC-contract, de aanbesteding en nu de uitvoering van het project. Middels een beste prijs-kwaliteit aanbesteding is aannemer Knipscheer geselecteerd voor de uitvoering van dit project. Het bijzondere aan dit project zijn de twee architectonische bruggen, die geheel worden afgestemd op de identiteit van de Brooklyn-wijk, en de groene kademuur. Deze groene kademuur is een mooi voorbeeld van duurzaam samenwerken, aangezien Gemeente Almere samen met architectenbureau West8 en de aannemer, Knipscheer, tot een combinatie is gekomen van flora en metselwerk, die perfect in het wijkbeeld past.”.