Marc Menkens

Marc Menkens

Contractmanager

‘Veelzijdig werken is bij Peer vanzelfsprekend’

Marc is een ondernemende en nieuwsgierige civieltechneut. Zijn kracht binnen een projectomgeving is dat hij altijd overzicht houdt, goed kan omgaan met druk en onvoorziene zaken. Marc is een teamspeler die graag samen met zijn collega’s naar het meest optimaal haalbare resultaat streeft. Hij heeft een zeer flexibele (werk)houding en is in staat verschillende rollen binnen een project in te vullen. Vanuit de opdrachtgeverszijde heeft Marc zowel ervaring met het opstellen (vakinhoudelijk) en het op de markt brengen (contractueel) van contracten (RAW, UAV-GC). Door zijn rol als senior werkvoorbereider aan de opdrachtnemerszijde kent hij de valkuilen die onzorgvuldige contracten met zich mee brengen.

Marc Menkens

Expertises