Senior Contractmanager Marc Menkens over dit baggerproject in Almere

Baggerproject insteekhaven en Stripheldendenbuurt Almere

Senior Contractmanager Marc Menkens is namens Peer Groep betrokken bij het baggeren van de insteekhaven en de Stripheldenbuurt in Almere. In het najaar van 2022 is het project aanbesteed aan de firma Verboon Maasland. Dit gebeurde via een Europese aanbesteding. Het project is opgesplitst in twee fasen. De uitvoering van het baggeren van de insteekhaven is in januari gestart en vorige maand afgerond. De insteekhaven van Almere werd gebaggerd, omdat de diepte van de haven niet meer voldeed voor scheepvaart. De baggerspecie, die vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden, werd afgevoerd naar stortlocatie IJsseloog in het Ketelmeer. Bij dit Rijksdepot kan uitsluitend verontreinigde baggerspecie worden gestort. Deze specie is verontreinigd door PFAS en is erg zout. Dit zout is afkomstig uit de dieper gelegen oude zeebodem. Verboon Maasland baggerde de haven middels een kraanschip dat de baggerspecie overslaat in beunschepen. Deze schepen voeren de ca. 50.000 m3 baggerspecie vervolgens naar het depot. De werkzaamheden aan de insteekhaven werden medio april afgerond. De uitvoering van het tweede deel van dit project, het baggeren van de Stripheldenbuurt, begint in september 2023 en is naar verwachting in december 2023 afgerond.