Afvalwater van Aalst naar Bommel

Sanering RWZI Aalst

In het kader van duurzaamheid en energiebeperking is de rwzi Aalst opgeheven. De installatie was sterk verouderd en gebruikte veel energie; door het bouwen van een nieuw energiezuiniger rioolgemaal en de aanleg van een nieuwe persleiding tussen Aalst en Zaltbommel is het energieverbruik sterk teruggebracht.

Wat hebben we gedaan

Inzet Peer:

  • Technisch Management tijdens uitvoeringsfase

Uitdagingen:

  • aanleg persleiding in moeilijke grondslag (veenlaag)
  • 14 gestuurde boringen met kritische aanleg fases
  • gestuurde boringen onder snelweg A2 en de drukke spoorverbinding ‘s-Hertogenbosch – Utrecht
  • goede afstemming met betrokken grondeigenaren