Reconstructie Johan de Wittlaan

Langzaam Rijden Gaat Sneller

De Johan de Wittlaan en Boulevard Heuvelink zijn belangrijk voor de ontsluiting van het centrum van Arnhem. De inrichting met 2 √ó 2 rijstroken inclusief een verouderde verkeerslichten leidt geregeld tot onveilige en ongewenste verkeerssituaties. Voor de gemeente Arnhem aanleiding om dit traject van bijna 1200 meter lengte grondig op de schop te nemen. De weg is ingericht volgens het Largas-principe, dat wil zeggen: Langzaam Rijden Gaat Sneller.

Wat hebben we gedaan

Inzet Peer

  • Verzorgen van het complete ontwerptraject vanaf schetsontwerp tot en met bestektekeningen, van zowel boven- als ondergrondse infra.
  • Opstellen van het RAW-bestek inclusief EMVI-criteria (het werk is op EMVI aanbesteed).
  • Beoordelen ingediende plannen van aanpak door inschrijvers op EMVI-aspecten.
  • Tijdens de uitvoeringsfase adviseren/bijstaan van de directie UAV op het gebied van bestekwijzigingen, verzoeken tot meer-/minderwerk en ingediende afwijkingen door de opdrachtnemer, en fungeren als vraagbaak voor de toezichthouders rondom alle voorkomende zaken die tijdens een werk in uitvoering de revue passeren.

Uitdagingen

  • Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden dient verkeer in twee richtingen altijd mogelijk te zijn.
  • De aanwezigheid van vele kabels en leidingen, onder andere hogedrukgas en hoogspanning (150 kV), vraagt om een specifieke aanpak.
  • Er moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van trolleyleidingen en masten, die tijdens de uitvoering in bedrijf zijn.
  • De grondslag is zeer wisselend (zand, veen, klei) en de grondwaterstand is relatief hoog. Daardoor dient het te vervangen riool onderheid te worden.