N345 Rondweg Voorst

Van karrespoor naar provinciale weg

De provincie Gelderland heeft 1400 km wegen in beheer. Provinciale wegen zijn vaak van oudsher ontstaan. Soms waren het zelfs oude karresporen. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van Voorst Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in Voorst als de regionale bereikbaarheid. Om ervoor te zorgen dat Voorst verbonden blijft met het buitengebied, neemt provincie Gelderland een aantal maatregelen. Zo komt er voor fietsers en voetgangers een nieuwe tunnel op de Klarenbeekseweg. Verder zorgen we voor een goede inpassing van de rondweg in het landschap: de N345 komt ter hoogte van de kruisende Enkweg verlaagd te liggen. Zo kan het geplande viaduct in de Enkweg ook lager blijven en verstoort daardoor het landschap minder.

Wat hebben we gedaan

Inzet Peer

  • Contractvoorbereiding.
  • Omgevingsmanagement.
  • Contractbeheersing.

Uitdagingen

  • Landschappelijke inpassing.
  • Conditionering (Archeologie, Niet Gesprongen Explosieven, Saneringen).
Verdubbeling N304