Peer Groep Projectleider Jeroen Bosch over zijn rol binnen de herinrichting van de Jerusalembuurt in Nijmegen.

Herinrichting Jerusalembuurt Nijmegen

Onze Projectleider Jeroen Bosch is namens de Gemeente Nijmegen betrokken bij de herinrichting van de Jerusalembuurt in Nijmegen.
project nijmegen jerusalembuurt
jeroen bosch - peer groep
jerusalembuurt nijmegen herinrichting peer groep

Een nieuwbouwwijk

De Jerusalembuurt werd vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd volgens het Airey-bouwsysteem. Vanwege de slechte technische toestand van de huizen was groot onderhoud niet meer mogelijk en werd er voor nieuwbouw gekozen. Daarom zullen de 220 huurwoningen, die in het beheer zijn van woningcorporatie Talis, worden gesloopt. Op de bestaande funderingen zullen nieuwe, energiezuinige woningen worden gerealiseerd.

Jerusalembuurt wordt de duurzaamste wijk van Nijmegen

Dankzij het (ver)nieuwbouwproject van Talis zal de Jerusalembuurt in Nijmegen straks de duurzaamste wijk van de Gelderse gemeente zijn. De wijk gaat namelijk grotendeels van het gas af. Ook de gemeente Nijmegen richt zich op een duurzame herinrichting van haar openbare ruimte. Binnen dit project spelen burgerparticipatie, inclusiviteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit en CO2-reductie een grote rol

De werkzaamheden van Peer Groep

Namens Peer Groep is Jeroen Bosch betrokken als Projectleider bij dit project. Jeroen coördineerde gedurende de voorbereidingsfase de ontwikkeling van het door de gemeente opgestelde schetsontwerp tot een definitief ontwerp en bestek. Deze fase is in het eerste half jaar van 2022 in bouwteamverband met Dusseldorp ISM succesvol doorlopen. Dit succes werd met ondertekening van de realisatieovereenkomst beklonken. Begin september 2022 is een nieuwe fase aangebroken: de realisatiefase.

In totaal worden binnen de Jerusalembuurt acht straten geheel opnieuw ingericht en is daarmee een voorloper op de vervangingsgolf van de naoorlogse wijken van Nijmegen.

Enkele getallen

  • 65 bomen, 1375 m² heesters en 625 meter haag worden geplant ter verrijking van de biodiversiteit en voor het tegengaan van hittestress;
  • 380 meter infiltratieriool, 9 grote infiltratieputten, 850 m² infiltratievelden en 200 m2 groene parkeervakken worden aangelegd voor waterberging en tegen verdroging.
  • 1.300 meter riool wordt vervangen;
  • 10.000 m² bestrating wordt aangebracht.

Wanneer is de nieuwe Jerusalembuurt klaar?

Naar verwachting is de vernieuwde Jerusalembuurt en de bijbehorende infrastructuur in het voorjaar van 2024 helemaal afgerond.