Een nieuwe entree voor Nijmegen-Noord

Aanleg en herinrichting knooppunt Lent

Knoop Lent is het gebied rondom het tijdelijk treinstation Nijmegen Lent en is een belangrijk deel van de nieuwe verkeersstructuur in Nijmegen Noord. Het draagt bij aan de bereikbaarheid van Nijmegen. Daarnaast geeft Knoop Lent een kwalitatieve impuls aan het gebied en draagt bij aan de doelstelling van verstedelijking van Nijmegen Noord.

Wat hebben we gedaan

Inzet Peer

Kostenmanagement onderstaande (deel)projecten

  • De aanleg van een T-splitsing, hèt splitsingspunt voor het autoverkeer van en naar Arnhem, de Waalbrug en de nieuwe stadsbrug De Oversteek;
  • Verbreding van de huidige doorgang onder het spoor (Grifdijk Noord) naar de Graaf Alardsingel;
  • De aanleg van het definitieve treinstation Nijmegen-Lent;
  • Het inrichten van een nieuw stationsplein aan de ‘oude’ Lentse kant van het spoor;
  • De aanleg van een nieuwe doorgang voor voetgangers- en fietsers onder het spoor; deze komt onder het definitieve treinstation;
  • Het aanbrengen van een nieuwe fietsbrug over de Graaf Alardsingel;
  • Het aanbrengen van geluidschermen langs het spoortraject tussen Ovatonde en spoorbrug;verwijderen van de Lentse Lus.