Herinrichting Ferdinand Bolstraat, vanaf Stadshouderskade tot Van de Ostadestraat.

Rode Loper

De Rode Loper is het project dat zich richt op de herinrichting van de openbare ruimte boven het tracé van de Noord/Zuidlijn in Stadsdeel Centrum en Stadsdeel Zuid. De Rode Loper begint bij het Centraal Station en gaat via het Damrak, het Beursgebied, het Rokin inclusief Oude Turfmarkt, de Munt, de Vijzelstraat en de Ferdinand Bolstraat tot Van de Ostadestraat. In dit deel van de Rode Loper ligt het metrostation De Pijp. De twee metro-uitgangen liggen op de hoek van de Albert Cuypmarkt en op de noord- westhoek van de kruising met de Ceintuurbaan. De aanwezigheid van de metro stelt eisen aan de openbare ruimte. Deze eisen hebben vooral te maken met de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de metro.

Wat hebben we gedaan

Inzet Peer

  • Bestekvoorbereiding

Uitdagingen

  • Niet alleen de herinrichting van Ferdinand Bolstraat maakte deel uit van het bestek, maar ook de aanleg van nieuwe trambaan, riolerings- en diverse kabels- en leidingenwerkzaamheden (water, elektriciteit en gas).