Rick van den Boom

Rick van den Boom

Senior kostendeskundige

'It’s not my work, it’s my passion'

Rick heeft zich, met zijn brede civieltechnische kennis als basis, ontwikkeld tot een veelzijdige en onafhankelijke kostendeskundige. Niet alleen calculaties, begrotingen (SSK-ramingen en LCC-berekeningen) en werkvoorbereiding zijn aan Rick toevertrouwd. Ook op het gebied van kostenmanagement, kostennota’s / -rapportages, investeringsramingen, second opinions, toetsen en analyseren, aanbestedingen, kostenkentallen, contractvorming, financieel management, financiële rapportages en risicomanagement is hij inzetbaar. Het voeren van overleggen, het samenwerken met en het presenteren van ramingen en adviezen vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Rick is een enthousiaste teamspeler met een doortastende aanpak. Hij plaatst, waar nodig, kritische noten om zo de kwaliteit en samenwerking binnen projecten te vergroten.

Als Senior Kostendeskundige vervult hij graag een sleutelfunctie in het succesvol afronden van de verschillende projectfasen. Hij is graag betrokken en aangesloten bij de interne processen binnen uw project en zorgt ervoor dat de diverse afdelingen, stakeholders en IPM-rollen hun input leveren zodat hij u goed kan adviseren over verschillende scenario’s en bijbehorende kostenbegrotingen voor toonaangevende projecten. Naast de technisch inhoudelijke kant beheerst Rick ook de abstractere insteek, waarbij kosteninschattingen worden opgesteld aan de hand van elementen en kentallen.

Rick van den Boom

Expertises