Jelle Blaauw

Jelle Blaauw

Projectleider

‘Mensen enthousiasmeren om de beoogde doelstellingen te realiseren’

De afgelopen 30 jaar heeft Jelle veel ervaring opgedaan op civieltechnische projecten en is daardoor veelzijdig en breed inzetbaar. Hij is thuis in de organisatie van adviesbureaus en aannemers, maar begrijpt ook hoe particulieren, gemeenten en marktpartijen denken en werken. Jelle kan zijn enthousiasme, creativiteit en technische vaardigheden kwijt in het opzetten van een goed doordacht ontwerp en denkt graag mee over het opzetten van een strategie, contracten, projectorganisatie en het formuleren van de randvoorwaarden. Hij is resultaatgericht en doelgericht zonder de procesmatige, technische kant van het vak uit het oog te verliezen.

Jelle Blaauw

Expertises