Arjan van de Kraats

Arjan van de Kraats

Senior Werkvoorbereider

'Een doel zonder plan is slechts een wens’

Betrokkenheid vertaalt zich in luisteren, meedenken en het weergeven van een visie in doordachte en goed uitvoerbare ontwerpen. Arjan draagt zorg voor alles wat bij de voorbereiding van een project behoort, stemt de werkzaamheden op elkaar af en houdt toezicht daarop.

Veel gestelde vragen zijn:
Waar wil je naar toe? Wat beloof je? En hoe maak je dat waar?

Als werkvoorbereider richt hij zich op de buitenruimte, in de meest brede zin van het woord. Hij zet zijn visie, vakkennis en resultaatgerichte oplossingen in om een duurzame leefomgeving te realiseren.

Arjan van de Kraats

Expertises