Biogas uit afvalwater

Energiefabriek Tiel

Waterschap rivierenland bouwt een nieuwe slibvergistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering (rwzi) in Tiel. In januari 2018 is gestart met de bouw. De ‘oude’ slibvergistingstank krijgt een nieuw leven en wordt geschikt gemaakt om efficiënt stikstof te verwijderen uit het vrijkomende water bij het slibontwateringsproces. Vanaf het voorjaar van 2019 kan er voldoende biogas uit het rioolslib gehaald worden om de rwzi Tiel energieneutraal te maken. Het is dan een Energiefabriek, dankzij een optimaler proces van slibvergisting in combinatie met meer slibaanvoer van andere rwzi’s in de omgeving.

Wat hebben we gedaan

Inzet Peer

  • Technisch management tijdens de realisatiefase

Uitdagingen

  • De beschikbare bouwruimte op de rwzi Tiel is zo minimaal dat de nieuwe slibvergistingsinstallatie als het ware op een postzegel wordt gebouwd binnen de terreingrenzen van de rwzi.
  • Inpassing energiefabriek in relatie tot complexiteit van de huidige rioolwaterzuivering.